Är du mer av en strateg och inte vill lämna allt åt lyckan så