Det finns många historier om verkliga och fiktiva personer som spelar om pengar på